پنجشنبه 16 مرداد 1399   00:20:53
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


گزینش

نام و نام خانوادگی: ماشاءاله درستکار
سمت: مدیر هسته گزینش
محل کار : کرج ، سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار:   32800662-026
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سوابق اجرایی: مدیرکل امورکارکنان، مدیرکل دفترنوسازی وتحول اداری
مقالات منتشر شده: --
سخنرانی در کنفرانس : --
زمینه تخصصی  : منابع انسانی و پشتیبانی
آدرس الکترونیکی :