یکشنبه 28 دی 1399   15:25:07
نظر سنجی
نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات سامانه های سازمان
ورود اطلاعات نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با کیفیت خدمات سامانه ها
مجوز لیست نمونه از موجودیت را نداريد!FieldID:0bd86b78-5863-48c0-9853-d6c5bfd2e034
مجوز لیست نمونه از موجودیت را نداريد! نام موجودیت تقسیمات کشوری - استان , شناسه موجودیت 2083DF8B-42D2-469A-BBC4-5B416B0EE389

* نام استان نظردهنده
* سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
* نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات
کد امنیتی