رویدادهای مهم

بيشتر

سه‌شنبه1401/4/7

21:04:3

715

مهم‌ترین مزیت دولت الکترونیک، افزایش بهره‌وری و تاثیر آن بر کارآیی سازمان است

مهندس ماشااله درستکار، معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی با مدیران و مسئولان بخش بهره وری دستگاهها و وزارتخانه ها، بهره وری را اثربخشی به همراه کارایی دانست و گفت: خدمات الکترونیک، موجبات ارتقای بهره‌وری را در سازمان ها فراهم می آورد، به همین منظور لازم است خدمات الکترونیک به سمت بهره وری پیش رود.
مهندس درستکار، نیروی انسانی را مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره‌وری برشمرد و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران جزء دستگاههایی است که بهره وری را سرلوحه کار خود قرار داده ، بطوریکه موضوع فرآیند کاری و بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی با بیان اینکه برای افزایش بهره وری خدمات باید به سمت الکترونیکی شدن سایر خدمات رویم گفت: اگر سایر نظامات در کشور حول محور بهره وری همگرا شوند، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه  بهره وری باید بین نظامات و قوانین ارتباط منطقی برقرار کند گفت: سازمان ملی استاندارد ایران توجه ویژه ای به این موضوع داشته است.
مهندس درستکار با اشاره به فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران در موضوع بهره وری، آمادگی این سازمان را برای همکاری با سازمان بهره وری به منظور نهادینه شدن نظام بهره وری در کشور اعلام داشت.
در ادامه، نمایندگان سازمان ملی بهره وری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف استقرار چرخه بهره وری از مجموعه توانمندیهای علمی – آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد ایران در پژوهشکدهای کشاورزی، غذایی، شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد بازدید به عمل آوردند.

برای مشاهد تصاویر بیشتر کلیک کنید.

تصاویر