بین المللی

وبینار مجازی مجموعه پیشنهادی راه حل های یادگیری دیجیتال ایزو (DLS)

وبینار مجازی مجموعه پیشنهادی راه حل های یادگیری دیجیتال ایزو (DLS)

11 تا 18 آذر 1400 (2 تا 9 دسامبر 2021)- ترجمه همزمان به زبان های فرانسه، روسی و اسپانیایی

شنبه6آذر1400

11 تا 18 آذر 1400 (2 تا 9 دسامبر 2021)- ترجمه همزمان به زبان های فرانسه، روسی و اسپانیایی

تابلوها و علایم پویا

تابلوها و علایم پویا

دوشنبه17آبان1400
خواب آسوده

خواب آسوده

شنبه8آبان1400
12345678910...>>>