دسترسی سریع

اطلاعیه و فراخوان بیشتر

افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آزمون

استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۸۴

استاندارد ملی ایران به شماره 2884 تحت عنوان افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آزمون بر مبنای مصوبه کمیسیون امور زیربنایی صنعت ومحیط زیست مورخ 1388/2/6 مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. که در یک هزار و ششصد و پنجاهمین اجلاسیه کمیته ملی مربوطه مورد تجدیدنظر اول قرارگرفته است. مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ