دسترسی سریع

استاندارد بازیگر اصلی فعالیت‌های اقتصادی است

 با توجه به نقش استاندارد در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آگاهی از قوانین و مقررات برای مدیران و کارشناسان استاندارد الزامی است.
 نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گردهمایی مجازی مدیران ستادی و استانی این سازمان بار دیگر بر ضرورت هماهنگی با سایر  دستگاهها در سراسر کشور تاکید کرد.
  وی با بیان اینکه در انجام امور باید وحدت رویه باشد گفت:  کارشناسان استاندارد باید با اطلاعات دقیق از شیوه نامه ها و آیین نامه ها، خدمات را به صورت شفاف و روشن ارائه دهند.
پیروزبخت، قانون جدید سازمان را فرصتی مغتنم برای تقویت و توسعه نظام استاندارد در کشور برشمرد و افزود: شناخت شرکت‌های همکار استاندارد از این قانون روند کار را سرعت می بخشد.
 وی خطاب به مدیران ستادی و استانی، بر کنترل دقیق بازار در پایان سال تاکید کرد و افزود: سلامت و ایمنی مردم در اولویت قرار دارد.
 پیروزبخت با اشاره به اخلاق‌مداری در مجموعه سازمان توصیه کرد:  بی توجهی و رعایت نکردن امانت داری و اخلاق مداری قابل بخشش نیست.
در این جلسه مدیران ستادی و استانی گزارش فعالیت‌‌های خود را ارائه دادند.

سایر تصاویر:
 
امتیاز دهی